כרטיס לחצנים אינטליה

החלפת כרטיס לחצנים לאחר שהמכונה עובדת אבל התצוגה מוארת וריקה מתוכן.

ראשית ניסיתי להחליף את הצג אולם זה לא עזר אז המסקנה היתה שיש להחליף את כרטיס הלחצנים

לאחר החלפת כרטיס לחצנים התצוגה שבה לעבוד