תיקון מכונת קפה אוטומטית סאקו סינטיה

מכונת קפה אוטומטית סאקו סינטיה הגיעה למעבדה כאשר אין אפשרות לקבל קפה ,המים לא זורמים ליציאת הקפה או התה. בבדיקה נתגלה כי המים זורמים בחזרה למיכל המים ולכן יש צורך להחליף שסתום בטחון של המשאבה.(מסומן בחץ בתמונה מספר 2) לאחר ההחלפה המים כבר לא חזרו למיכל המים אולם עדיין לא הגיעו ליציאת הקפה והיה צורך לאתר את הסיבה. בבדיקה הסתבר שמים הגיעו לדוד הקפה בתמונה אך לא יצאו ממנו. והדוד הוחלף.תמונה 3