מסע קפה

למעלה מ-10 מיליון חוות מעורבות בגידול קפה כיום. למעלה מ-200 מיליון אנשים מעורבים בכלכלת הקפה של המדינות המייצרות. ירוק – צמח הקפה בפריחה מערכת ייצור הקפה היא גדולה ומורכבת האיכר הקוטף את הפירות מוכר לסוחרים קטנים המוציאים את בשר הפרי שוטפים ומייבשים את…