מכונת קפה אוטומטית סאקו סינטיה הגיעה למעבדה כאשר אין אפשרות לקבל קפה ,המים לא זורמים ליציאת הקפה או התה.
בבדיקה נתגלה כי המים זורמים בחזרה למיכל המים ולכן יש צורך להחליף שסתום בטחון של המשאבה.(מסומן בחץ בתמונה מספר 2)
לאחר ההחלפה המים כבר לא חזרו למיכל המים אולם עדיין לא הגיעו ליציאת הקפה והיה צורך לאתר את הסיבה.
בבדיקה הסתבר שמים הגיעו לדוד הקפה בתמונה אך לא יצאו ממנו.
והדוד הוחלף.תמונה 3
כעת המים זרמו ליציאת הקפה ולצינור הקיטור אולם היה צורך לאטום נזילה בברז הקיטור ראו את הנזילה בסרט.
בברז הקיטור שני או רינגים שיש להחליפם כאשר יש נזילה.תמונה 4 וסרטון וידאו
בתמונה 5 כל החלפים שהוחלפו במכונה דוד קפה עם הבאנדים מתכת שתופסים את הצינורות שמחוברים אליו,אטמי ברז קיטור, ושסתום בטחון של המשאבה.
לאחר כל זאת המכונה שווה לפעול כרגיל.

תמונה 1

מכונת קפה

2

שסתום בטחון משאבה

3

4

5