מכונה ללא תאורת צג יש להחליף את הצג ההחלפה מתוארתלפי סדר התמונות